KUNSTNARAR

Tom Gundersen

Eva Harr

Jan Harr

Ingrid Haukelidsæter

Åsmund Haukelidsæter

Gro Mukta Holter

Eli Hovdenak

Alf Chr. Hvaring

Marthe Karen Kampen

Gabrielle Kielland

Roar Kjærnstad
Per Kleiva

Runi Langum

Sverre Malling

Tor-Arne Moen

Annette Hveem Narum

Rolf Nerli

 

Ulf Nilsen

Tore Hansen

Geir Nymark

Ørnulf Opdahl

Gunilla Holm Platou

Terje Resell

Christopher Rådlund

Brigitte Stolpmann

Willibald Storn

Monika Stø

Bjørg Thorhallsdottir

Gunnar Torvund

Erling Valtyrson

Yngve Reidar Vold

Gunn Vottestad

Elisabeth Bjørnsen Werp

Frans Widerberg

Nico Widerberg

Jannik Abel

Tom Erik Andersen

Stig Andresen

Ronny Bank

Kenneth Blom

Svein Bolling

Hanne Borchgrevink

Johannes Borchgrevink Hansen

Frank Brunner

Janicke Ebbing

Ingri Egeberg

Lars Elling

Alf Ertsland

Kristian Finborud

Per Fronth

Gro Fraas

Håkon Gullvåg

 

Dette er berre eit utvalg bilder av alt som blir presentert. Disse vil tidvis bli endra.

Håkon Gullvåg

Håkon Gullvåg

Nico Widerberg

Tor-Arne Moen

Tor-Arne Moen

Gunnar Torvund

Per Kleiva

Per Kleiva

Tom Gundersen

Tom Gundersen

Terje Resell

Frans Widerberg

Brigitte Stolpmann

Birgitte Stolpmann

Brigitte Stolpmann

Runi Langum

Runi Langum

Erling Valtyrson

Erling Valtyrson

Ingrid Haukelidsæter

Ingrid Haukelidsæter

Terje Resell

Nico Widerberg

Ørnulf Opdahl

Ørnulf Opdahl

Alf Ertsland

Alf Ertsland

Frank Brunner

Frank Brunner

Geir Nymark

Geir Nymark

Våge kai, Tysnes, Norway   911 31 881  @GalleriElisabethG,   elisabeth@elisabethg.no

Nettside av BLIKK DESIGN